Kuka kysyy miltä isyys tuntuu?

Miltä isyys tuntuu?” Tai onko tämä kysymys esitetty sinulle? Sari Hellstén (Ensi- ja turvakotien liitto) kertoi tavanneensa paljon isiä, joilta ei ole koskaan kysytty mitään isyyteen liittyvistä tunteista. Isyys jää vähälle huomiolle.

Oletko joskus kysynyt joltain isältä – ”Miltä isyys tuntuu?” Tai onko tämä kysymys esitetty sinulle? Sari Hellstén kertoi tavanneensa paljon isiä, joilta ei ole koskaan kysytty mitään isyyteen liittyvistä tunteista. Isyys jää vähälle huomiolle.

Sari Hellstén (Ensi- ja turvakotien liitto) totesi isyyden jäävän pimentoon. Naiset jakavat kokemuksiaan lapsistaan ja äidin roolistaan. Äideiltä on luonnollista kysyä äitiydestä ja siihen liittyvistä tunteista. Miehillä on vähemmän tilaisuuksia puhua isyydestään – silloinkin keskustelu saattaa kääntyä tunteista puhumisen sijaan autoihin. Hellstén puhui isyydestä Helsingin Lapsimessuilla 2014.

Isästressi

Hellstén totesi isyyteen kohdistuneiden odotusten ja vaatimusten muuttuneen ajan saatossa. Oman lapsuudenkodin isämalli ei usein toimi sellaisenaan nykyajassa. Tuoreen isän täytyy itse rakentaa oma tapansa toimia isänä.

Isällä on omia odotuksia isyydestään – arkitodellisuus voi kuitenkin osoittautua erilaiseksi. Hellstén viittasi isätutkimukseen (”Isän ja leikki-ikäisen lapsen yhdessäolo”, Nina Halme), jonka mukaan useat isät kokivat vanhemmuuteen liittyvää stressiä. He kokivat puutteita vanhemmuuden taidoissaan sekä kyvyissään tulkita lapsen tunteita ja tarpeita. Lapsen vaativuus ja itkuisuus teki tilanteen vielä haastavammaksi.

"Mitä isät tekevät?"-kirja on aikamatka sukupolven takaiseen selvään isämalliin. 1950-luvulla isät tiesivät, mitä heiltä yksinomaan odotettiin – elannon ansaintaa perheelleen. Tämänpäivän isän rooli ei ole yhtä selvä.

”Mitä isät tekevät?”-kirja on aikamatka sukupolven takaiseen selvään isämalliin. 1950-luvulla isät tiesivät, mitä heiltä yksinomaan odotettiin – elannon ansaintaa perheelleen. Tämänpäivän isän rooli ei ole yhtä selvä.

Parisuhteen toimivuus osoittautui tutkimuksessa isyyden kannalta tärkeäksi. Isän tyytyväisyys parisuhteessa vaikutti isän ja lapsen yhdessäoloon ja sen määrään. Leikki-ikäisten lasten isät kokivat tunteiden ja seksuaalisuuden ilmaisun vaikeaksi.

Äidin rooli mielletään usein nyky-isän roolia selkeämmäksi. Hellstén totesi, että äiti voi olla perheessä samalla se henkilö, jolla on taipumusta määrittää ”se oikea tapa toimia” lasten kanssa. Parasta hänen mukaansa kuitenkin olisi, jos molemmilla vanhemmilla olisi mahdollisuus löytää oma hyvä tapansa toimia lasten kanssa.

Hellstén kertoi myös, että isät ovat kokeneet tulleensa perhepalveluissa äitejä huonommin huomioiduksi ja kuunnelluksi.

Tule mukaan etsimään parasta lapselle - Reppuli.com.

”Isäkortteja” – tunteiden tulkintaan

Hellstén esitteli tämänpäivän isyyden avuksi ”isäkortteja”, Ensi- ja turvakotien liiton infopakettaja isyydestä, joihin on kerätty aineistoa oikeiden isien kokemuksista. Niitä on jaettu kahden vuoden ajan tuleville ja tuoreille isille neuvoloiden kautta.

Neuvoloissa jaetut isäkortit (2012-2013) tarjoavat ajatuksia isyyteen - neljästä eri näkökulmasta: 1) isäksi tuleminen (eri tavoin), 2) isä lapsen turvallisuuden tekijänä, 3) isän oma hyvinvointi ja 4) isän kasvu lapsen rinnalla. Kortteihin valitut sloganit aukeavat lukijalleen konkreettisesti – reiluun A4 kokoon.

Neuvoloissa jaetut isäkortit (2012-2013) tarjoavat ajatuksia isyyteen – neljästä eri näkökulmasta: 1) isäksi tuleminen (eri tavoin), 2) isä lapsen turvallisuuden tekijänä, 3) isän oma hyvinvointi ja 4) isän kasvu lapsen rinnalla. Kortteihin valitut sloganit aukeavat lukijalleen konkreettisesti – reiluun A4 kokoon. Isäkortit on tehnyt Ensi- ja turvakotien liitto.

Isäkortit pyrkivät tarjoamaan ajatuksia ja työkaluja käsitellä tämänpäivän isyyden haasteita. Saatu palaute isäkorteista on Hellsténin mukaan ollut positiivista. Isäkorttien tulevaisuus on nyt kahden vuoden jälkeen auki – niihin ei ole osoitettu uutta rahoitusta.

Minulle jäi isäkortteja lukiessa erityisesti mieleen – niiden kaksi ajatuksia herättävää kysymystä: 1) Olisiko arkisessa koska tahansa otetussa kuvassa kaikki perheenjäsenet yhdessä tekemässä jotain mukavaa? Vai ovatko tällaiset yhteiset hetket perheen elämässä pikemminkin vain lomilla sattuvia harvinaisuuksia? Sekä kysymys 2) ”Kuka sinua lohdutti, kun olit pieni?”. Se jollain tavalla asemoi itseni näkemään maailmaa lapsen silmin myös hänen itkuisissa hetkissään. Näin nyt taaperoikäisen lapsen isänä –vauvaikäisen lapsen isänä korteista olisi ehkä noussut mieleen eri asiat.

”Daddy card”

Tullessani isäksi 2011 Ensi- ja turvakotien liiton isäkortteja ei jaettu vielä minulle. Sain sen sijaan parin tunnin mittaisen koulutuksen isyyteen ja hieman erilaisen isäkortin – luottokortin kokoisen kaksipuolisen ”Daddy cardin”.

Daddy card. 2011 neuvolassa isyysvalmennuksessa jaettu isäkortti.

Daddy card. 2011 neuvolassa isyysvalmennuksessa jaettu isäkortti.

Se tarjosi tuoreelle isälle kolme ajatusta isyyteen: ”Kehitä itseäsi, kasva lapsesi rinnalla”, ”Haluatko aitoa rakkautta, ota se lapseltasi vastaan” ja ”Työpaikan seinältä kuvasi katoaa nopeasti, perhealbumista ei milloinkaan”.

Daddy cardin sloganit olivat ikivihreitä. Olen pitänyt luottokortin kokoista Daddy-korttia lompakossani (kortin sisältämän kehoituksen mukaisesti). Tuoreena isänä näytin korttia pilke-silmäkulmassa myös ystävilleni jonkinlaisena ”isyyden ajokorttina”. Mieleeni tuli joskus liimata korttiin kuva lapsestani, mutta se jäi ajatukseksi. Isä- ja daddy-kortit herättivät siis tässä isässä ainakin jotain tunteita siitä – ”miltä isyys tuntuu”.

Kiitos isyydestä kysyville ja isyyttä tukeville naisille!

Isät itse eivät ole vielä laajamittaisesti vaikuttamassa omaan isänrooliinsa yhteiskunnassa. Esimerkiksi perhepalveluissa ja –järjestöissä työskentelee ja vaikuttaa merkittävästi enemmän naisia kuin miehiä. Myös esimerkiksi isäkortteja tekevän Ensi- ja turvakotien liiton henkilöstöstä selvä enemmistö on naisia (naisia 84%; laskettu yhteistietosivulla mainittujen nimien perusteella). Hienoa, että Hellstén ja muut rohkeat naiset tutkivat ja nostavat isyyttä esiin meidän isien puolesta.

Iso kiitos kaikille tämänpäivän isiä kuunteleville ja tukeville naisille ja äiteille! Isänä oleminen ja isän roolin rakentaminen on tässä ajassa ja maailmassa hienoa, mutta ei aina haasteetonta.

****

Lue myös:
Lastenpsykiatri Sinkkosen ainoa vinkki lastenkasvatukseen: ”Älä anna lapsen …” ja
Isän kasvutarina sarjakuvana: Vuosi lapsen vanhempana

2- ja 6-vuotiaitten tyttöjen isä.

Kommentit

  1. vanhempi sanoo

    Minusta tuo Mitä isät tekevät? – kirja kertoo, että isät voivat tehdä työkseen mitä tahansa, mutta yksi asia heitä yhdistää: kun työpäivä päättyy, he kiiruhtavat kotiin lastensa luo!

Vastaa