Paras turvallinen kerrossänky – suositukset vanhemmilta

Paras ja turvallinen kerrossänky? Minkä ikäisenä kerrossänkyyn? Milloin kerrossänky on järkevä ratkaisu? Mikä kerrossänky: Unipuu, Roope-Riikka, Muurame Jolla Jungmanni, Vankilatuotteiden kerrossänky, AVA Room Kids vai IKEA? Suomalaisten vanhempien käyttökokemukset netin forumeilla kertovat. Kerrossänkyjä ja niitä koskevia käytäntöjä on erilaisia – tärkeää on löytää itselle, omille lapsilleen kaikista sopivimmat.

Kerrossänky suosituksia lasten vahemmilta

Kerrossänky suosituksia lasten vanhemmilta

Miksi kerrossänky?

Netin keskusteluissa monet vanhemmat suosittelevat kerrossänkyä lämpimästi lapsille mukavana ja kiinnostavana sänkyratkaisuna. Kerrossänky on monipuolinen huonekalu. Iltaisin se tarjoaa sisaruksille läheisyyttä, päivisin se jättää lastenhuoneen lattialle hyvin leikkitilaa.

[Katso myös jutut: Paras lastensänky – lastensängyt ja vanhempien suositukset, Pinnasänky ja turvallisuus – vanhempien suositukset ja Lastenhuoneen sisustus kehittyy lapsen mukana]

Kerrossänky on tilatehokas vaihtoehto. Jos sisarusten yhteisen lastenhuoneen sisustaa kahdella erillisellä lastensängyllä – lattialle voi jäädä leikkitilaa vähänlaisesti. Eräs netin forumeilla keskustellut vanhempi korosti leikkitilan tärkeyttä ja totesi, että mikäli kahdelle jaettu lastenhuone olisi kooltaan alle 20 neliötä – kerrossänky olisi hänen ratkaisunsa. Keskimääräinen lastenhuone suomalaisissa asunnoissa on kooltaan noin 8-14 neliötä (katso lastenhuone). Lastenhuoneen lattiatilan säästäminen onkin varmasti yksi keskeisin syy kerrosänky-ratkaisuun.

Kerrossänky on säilyttänyt suosionsa vuodesta toiseen. Poseerausta kerrossängyssä 1970-luvulla.

Kerrossänky on säilyttänyt suosionsa vuodesta toiseen. Poseerausta kerrossängyssä 1970-luvulla.

Minkä ikäisenä kerrossänkyyn?

Kerrossänky on sisarusten yhteisessä lastenhuoneessa varsin tyypillinen tilatehokas ratkaisu. Yleensä sisaruksista nuorempi asettuu alasänkyyn ja vanhempi usein halutumpaan yläsänkyyn. Jossain perheissä on tasapuolisesti vaihdeltu nukkumapaikkoja kerrossängyssä. Kerrossänky on tavallista sänkyä korkeampi, ja yläsängyssä nukkujalta vaaditaan jo kiipeilytaitoa.

Nettikeskusteluissa vanhempien mielipiteet lapsen sopivasta yläsänky-iästä jakautuvat. Joissain perheissä lapset ovat kiivenneet kerrossängyn yläsänkyyn jo kaksi vuotiaana, kun taas jotkut vanhemmat pitävät suosituksia kuuden vuoden alaikärajasta sopivana. Tyypillisin onnistunut ikä yläsänkyyn siirtymisessä tuntuisi suomalaisissa perheissä olevan noin 3½ – 5 vuotta.

Tule mukaan etsimään parasta lapselle - rekisteröidy Reppuliin.

Kerrossängyn ajankohtaisuus liittyy yleensä siihen, milloin nuorempi lapsi siirtyy vanhempien makuuhuoneesta nukkumaan lastenhuoneeseen. Usein se tapahtuu, kun nuorempi lapsi on taapero-iässä ja yläsänkyyn kiipeävä vanhempi sisarus on noin 3-5 vuotta (Suomessa muuten tyypillisin aika toisen lapsen saannille on se, kun ensimmäinen lapsi on noin 3½ vuotias).

Netissä keskustelevat vanhemmat korostavat, että kerrossänkyyn sopiva ikä riippuu viime kädessä lasten yksilöllisestä luonteesta. Jos lapsi on unessaan rauhaton, vaeltelee unissaan tai kielloista huolimatta leikkii rajusti yläsängyssä – kerrossänky voi olla hankala valinta. Lasten oma halu yläsängyssä nukkumiseen voi myös vaihdella jopa saman perheen sisarusten välillä. Selvä enemmistö lapsista tuntuu pitävän kerrossängyn yläsänkyä erityisen mukavana nukkumapaikkana, mutta eivät kaikki. Lapset ovat erilaisia, ja asiaa kannattaa varmasti kysyä suunnitellulta yläsänkyyn menijältä itseltään.

Kun suomalaiset lapset tuntuvat kiipeävän yläsänkyyn keskimäärin 3½-5 vuotiaina – niin EU:n standardien mukaiset suositukset ovat suomalaiskäytäntöjä tiukempia. Ne suosittelevat yläsänkyä vain yli 6-vuotiaille.

Kerrossänky ja turvallisuus

Yläsängystä tippuminen on vanhempien keskeisin kerrossänkyyn liittyvä huolenaihe. Euroopan lastenturvallisuuden liitto (European Child Safety Alliance) mainitsee turvaoppaassaan, että monet kerrossänkyihin liittyvät pienet tapaturmat ovat seurausta sängystä putoamisesta. Vakavimpia tapaturmia on sattunut lasten juuttuessa kiinni sängyn rakenteisiin, yläsängyssä olleisiin naruihin tai jäädessään jumiin sängyn ja seinän väliseen rakoon (osa näistä riskeistä liittyy myös tavallisessa sängyssä nukkumiseen).

Turvallisuutta voi parantaa tiedostamalla ja huomioimalla mahdolliset riskit etukäteen (katso myös Lastenhuoneen turvallisuus). Maalaisjärjellä pääsee pitkälle, mutta koskaan ei ole haittaa kuunnella myös muiden ihmisten kokemuksia ja suosituksia.

Kerrossängyn alasängyssä nukkumista (1980-luvulla - sama kerrossänky kuin aikaisemmassa kuvassa mutta 10 vuotta myöhemmin). Tämä kerrossänky ei täytä nykyisiä turvallisuusstandardeja – mm. sen turvalaidat saa helposti ilman työkaluja irti nostamalla. Siinä nukkui kuitenkin hyvin monta lasta – onnekseen ilman tapaturmia

Kerrossängyn alasängyssä nukkumista (sama kerrossänky kuin aikaisemmassa kuvassa mutta sitä 10 vuotta myöhemmin). Tämä kerrossänky ei täytä nykyisiä turvallisuusstandardeja – sen turvalaidat saa ilman työkaluja kätevästi vain nostamalla irti. Tässä muuten tukevassa sängyssä nukkui monta lasta – tapaturmia ei onneksi sattunut.

Kerrossänky-kiipeily hallintaan

Tilastollisesti suuri osa kerrossänkyyn liittyvistä tapaturmista liittyy kerrossängyssä leikkimiseen. Nettikeskusteluissa monet vanhemmat ovatkin opettaneet lapsilleen, että kerrossängyn yläsänky ei ole leikkipaikka vaan nukkumispaikka. Tämä sääntö on tuntunut toimivan nettikeskustelujen perusteella monessa perheessä yllättävän hyvin. Sääntöä on noudatettu.

Jotkut vanhemmat ovat kieltäneet yläsänkyyn kiipeämisen päivisin kokonaan. Näin yläsängyssä ei myöskään voi siis leikkiä. Lasten ystävien tullessa kylään perheen kerrossänky-säännöt on kerrattu myös vieraille.

Kiipeämistä on jossain perheissä estetty myös hyvin konkreettisesti – nimittäin siirtämällä tikkaat päivisin pois paikoiltaan. Näin ainakaan pienempi lapsi ei vanhempien huomaamatta pääse kiipeämään yläsänkyyn. Tämä onnistuu kätevästi jossain sänkymalleissa – iltaisin tikkaat on ruuvattu takaisin paikoilleen. Isommat lapset eivät välttämättä enää edes tarvitse tikkaita matalaan kerrossänkyyn kiipeämiseen, vaikka niiden käyttö sinänsä olisi juuri suositeltavaa.

Nettikeskusteluissa mainittiin myös vaihtoehtoisia keinoja tikkaiden päiväkäytön estämiseksi. Joku oli rakentanut kerrossänkyyn suljettavan oven tikkaiden eteen, ja joku toinen kietonut alatikkaiden ympärille lakanan. Tämänkaltaisten rakenteellisten lisäysten kanssa on varmasti hyvä olla erityisen varovainen, jotta ei epähuomiossa luo kerrossänkyyn vaarallisia koloja, joihin lapsi voi leikkiessään juuttua.

Toisaalta jossain perheissä on vain hyväksytty kerrossänkyyn kiipeily – lapsihan kiipeää sinne, koska se juuri on niin hauskaa! Kieltojen sijaan myös pienempää on opetettu kiipeämään itsenäisesti paitsi ylös niin myös alas. Lapset on voitu myös opettaa kutsumaan vanhempansa paikalle aina ylös kiivetessään. Kun asian on esittänyt riittävän painokkaasti – vanhempien iloksi he ovat näin kertoman mukaan myös tehneet. Moni vanhempi kertoo myös, että alkuinnostuksen jälkeen ylimääräinen kiipeily kerrossänkyyn vähenee ja sitten jopa loppuu.

Kerrossänkyyn kiipeämisen turvallisuutta voi myös pienillä asioilla parantaa

 • Varmistamalla, että kerrossängyn välittömässä läheisyydessä ei ole muita huonekaluja, joiden päältä lapsi voisi alkaa tikkaiden sijaan kiipeämään yläsänkyyn tai joiden päälle lapsi voisi tippua.
 • Yläsänkyyn voisi olla hyvä asentaa lasten käyttöön sopiva yövalo, jotta lapsi näkisi hyvin kiivetä  myös pimeässä. Lampun tulisi olla asetettu riittävän korkealla, jotta se ei pääse kuumentamaan tyynyjä tai petivaatteita – ja sähköjohdot eivät saisi roikkua vapaana vaan tulisi kiinnittää tiukasti. (katso myös: lastenhuoneen turvallisuus). Sänkyyn ei saa ylipäänsä jättää tai asentaa naruja, köysiä, koukkuja tai kahvoja, joihin lapsi saattaisi tarkertua leikkiessään.
 • Kerrossängyn tukevuus, turvakaiteet ja tikkaat tulisi silloin tällöin tarkistaa – ja kiristää mahdollisesti löystyneet ruuvit.

Kerrossängyn valintakriteereinä: Turvallisuus, tukevuus, kestävyys ja käyttömukavuus

Euroopan lastenturvallisuuden liitto on listannut eurooppalaisille kuluttajille tärkeimpiä kriteerejä kerrossängyn valintaan (lastentarvikkeiden turvaopas). Valitse:

 • Kerrossänky, joka täyttää EU:n kerrossängyille asettamat turvallisuusstandardit (EN 747-1:2012 Kerrossänkyjen turvallisuus, tukevuus ja kestävyys ja EN 747-2:2012 Kerrossänkyjen ja korkeiden sänkyjen testimenetelmät). Standardit tähtäävät erityisesti lasten onnettomuusriskien minimoimiseen. Varmista valmistajalta, että kerrossänky täyttää uusimmat EN 747-kerrossänky-standardit.
 • Kerrossänky, jossa runkoon tiukasti kiinnitetyt turvakaiteet
  • turvakaiteet yläsängyssä molemmilla puolin riippumatta lapsen iästä, vaikka kerrossänky olisikin sijoitettu seinän viereen.
  • turvakaiteet riittävän korkeita, jotta ne estäisivät lapsen pyörimistä unissaan – vähintään 16 cm korkeammalla kuin sängyn patjan pinta
  • turvakaiteen ja sängyn rungon välinen rako pieni, jotta lapsi ei takertuisi siihen – enintään 7,5 cm. Samasta syystä turvakaiteen ja seinän välinen rako saisi myös olla enintään 7,5 cm leveä.
 • Kerrossänky, jossa tiukasti runkoon kiinnitetyt tikkaat, jotka eivät lipsu paikoiltaan kiivetessä. Vanhempien tulisi myös pitää huoli, että lapsi käyttää tikkaita yläsänkyyn kiipeämiseen – eikä hyppää sinne esim. lastenhuoneen muilta huonekaluilta.
 • Kerrossänky, jonka tukeva pohja  kestää lasten kovaa kulutusta. Lapset potkivat ja työntävät leikeissään yläsängyn pohjaa alasängystä. Kerrossängyn pohjan tulee olla monesta pisteestä tuettu rimoilla, ristiinvedetyillä kiinnityksillä tai ristikolla. Lasten kovassa käsittelyssä rakenteellisesti huonosti valmistetussa kerrossängyssä pohja voi liikkua ja jopa tippua.
 • Kerrossänkyyn oikean kokoiset patjat. Sängyn päädyissä tai sivuissa ei saa olla avointa patjatonta tilaa.
 • Kerrossänky, jonka voi tarvittaessa jakaa kahdeksi erilliseksi lastensängyksi. Tämä on erityisen kätevää, jos lapset ovat vielä tänään liian nuoria yläsänkyyn – tai jos myöhemmin tulee tarve nukkua toisista erillään.

Netin keskusteluissa omista käyttökokemuksistaan kertovat vanhemmat kehoittavat kerrossängyn hankkijaa kiinnittämään huomiota myös kerrossängyn korkeuteen. Matala kerrossänky koetaan pienille lapsille turvallisemmaksi. Reilusta metristä tippuminen sattuisi todennökäisesti vähemmän, kuin kahdesta metristä tippuminen. Monet vanhemmat ovat kertoneet kerrossänkyjen petaamisen olevan haasteellista ja matala kerrossänky on myös helpompi pedata. Matalan kerrossängyn haittapuoli on kuitenkin se, että aikuinen ei mahdu alasänkyyn enää niin sujuvasti mukaan lukemaan iltasatua.

Markkinoiden paras kerrossänky?

Kerrossänkyjä on tarjolla monenlaisia – käytettyjä ja uusia. Malleja, joita on valmistettu jo vuosikymmeniä – ja uusia myös malleina. Tyylit ja myös valmistusmateriaalit vaihtelevat. Useimmiten kerrossänky on valmistettu MDF-levystä tai kokopuusta. Markkinoilla on myös metallista valmistettuja kerrossänkyjä. Mikä sitten on kerrossängyn hankinnassa lopulta tärkeää?

Yleiset suositukset (aikaisemmin esitetyt valintakriteerit) tarjoavat hyvän kehyksen kerrossängyn hankintaan. Kun huomioi vielä oman perheensä yksilölliset tarpeet – lasten iät, lastenhuoneen pohjaratkaisut, hankintaan varatun budjetin ja muut tarpeet – löytää lapsilleen varmasti sopivimman kerrossängyn.

Netin keskusteluissa mainitaan monia kerrossänkyjä ja valmistajia – mm. Sievä Unipuu, Roope-Riikka, Muurame Jolla ja Jungmanni, Rikosseuraamuslaitos, AVA Room Kids, Lundia, IKEA, Jysk, Suwem Liisa, Kiteen Huonekalu Oy (Kuusamo kerrossänky), Niemen tehtaat ja Laulumaa.

Eniten positiivisia suosituksia vanhemmilta tuntuivat netin keskusteluissa saaneet seuraavat kotimaiset laatusängyt:

Kerrossänky suosituksia lasten vahemmilta

Kerrossänky suosituksia lasten vanhemmilta


Sievä sisuste – Unipuu lasten kerrossänky. Laadukas kerrossänky, jota on myyty vuosikausia. Sievä sisuste lopetti toimintansa 2013 ja sänkymallia ei siis ilmeisesti pian löydä kuin käytettynä. Sänky on noin 160 cm korkea. Materiaalina MDF-levy.

Roope-Riippa – lasten kerrossänky. Laadukas kokopuinen sälepohjaisena hyvin hengittävä kerrosänky. Kerrossängyn pituudeltaan jatkettavia sänkyjä (107-200 cm) voi käyttää myös erikseen. Niitä myydään myös yksittäisinä lastensänkyinä. Roope-Riikka on kerännyt vuodesta toiseen vanhempien suosituksia sekä kerrossänkynä, että yksittäisenä lastensänkynä. Kerrossänkynä se on matala – lattiasta yläsängyn patjan pintaan noin 120 cm, turvakaiteen yläreunasta lattiaan noin 136 cm. Tikkaat saa valita pystytikkaina tai kaltevilla tikkailla, jotka voi tarvittaessa siirtää piiloon helpommin.

Muurame Jolla-Jungmanni kerrossänky. Laadukas Jolla-Jungmanni –kerrossänky: Yläsänkynä Jungmanni-lastensänky ja alasänkynä joko Jungmanni- tai pituudeltaan säädettävä Jolla-lastensänky. Muuramen Jungmanni-Jolla yhdistelmässä vanhemmat ovat erityisesti pitäneet klassisesta designista ja muunneltavuudesta. Jungmanni-yläsänky on myös matala – noin 120 cm korkea. Muuramen design on hinnaltaan joukon kallein. Materiaalina MDF-levy.

Vanhemmat arvostivat näissä pitkään tehdyissä kerrossängyissä laatua, tyyliä, muunneltavuutta ja toisaalta mallien pysyvyyttä. Näissä malleissa on mahdollista jatkaa sängyn pituutta lapsen kasvun mukaan, ja rakentaa kerrossänky sänky kerrallaan – ostamalla ensin yhden lastensängyn ja sitten myöhemmin toisen sen päälle. Laadukkaalla pitkään valmistetulla kerrossänkymallilla on normaalikulutuksen jälkeen jälleenmyyntiarvoa.

Vanhempien keskusteluissa mainittiin myös muita useammin esim. Rikosseuraamuslaitoksen kalusteet ja IKEA. Rikosseuraamuslaitoksen lasten kerrossänky sai kehuja. Vankilan kalusteilla on hyvä ja kestävä maine. Heidän lasten kerrossänky ei ole pituudeltaan säädeltävä, mutta sitä saa tilata eri koissa – 160cm, 180cm ja 200cm (materiaali: MDF-levyä ja puuta).

IKEA:n vaihtuvista kerrosänkymalleista saivat suosituksia esimerkiksi metallinen Tromsö (nykyisin ilmeisesti vastaava: IKEA Svärta kerrossänky). Keskusteluissa IKEA:n kerrossänkyjä usein myös kritisoitiin – rakenteeltaan hieman heppoisiksi.

Mistä kerrossängyn saa?

Kun tietää mitä haluaa – kerrossängyn saa ostamalla, teettämällä tai vaikka itse tekemällä!

Helpoin ja varmin tapa hankkia kerrosänky on ostaa se kaupasta tai suoraa valmistajalta. Kun ostaa kerrossängyn uutena tietää, mitä saa ja millä toimitusajalla sen saa käyttöönsä. Kerrossänkyjen valmistajat seuraavat lastenhuonekalualan kehitystä, ja uusi laadukas kerrossänky seuraa uusimpia kerrossängyille asetettuja turvallisuusvaatimuksia.

Kerrossänkyjä löytyy myös käytettynä – sukulaisilta, kirpputoreilta tai netistä. Laadukkaat kerrossängyt kestävät pitkään ja säilyttävät arvonsa. Käytettynä hankitun kerrossängyn kunto on tärkeää tarkistaa hyvin, rikkinäisessä kerrossängyssä ei ole turvallista nukkua. On myös hyvä huomioida, että vanhemmissa kerrossängyissä on voitu käyttää myöhemmin turvattomaksi havaittuja rakenteita.

Kerrossängyn voi myös tilata tilaustyönä paikallisesta puusepän liikkeestä –hyvä puuseppä voi räätälöidä tilaan erityisesti sopivan kerrossängyn, mutta työllä on luonnollisesti hintansa. Kerrossängyn voi tehdä myös itse – omin käsin tehty sänky on varmasti tekijälleen kaikista arvokkain. Netistä löytyy ainakin englanniksi monia kerrossänky-piirrustuksia (Hae Googlella esim. ”Bunk bed plans”, ”Bunk bed do it Yourself”).

Esimerkki kerrossänky-standardista EN 474-1:2012, jonka Suomi on vahvistanut. Kuvassa turvakaiteen aukon leveyden raja-arvot on määritetty tarkkaan, samoin turvakaiteen korkeus suhteessa patjan yläosaan ja turvakaiteen pyöristyksen määrä. Standardi tähtää lasten onnetomuusriskien vähentämiseen hyväksi todettujen käytäntöjen perusteella.

Esimerkki kerrossänky-standardista EN 474-1:2012, jonka Suomi on vahvistanut. Kuvassa turvakaiteen aukon leveyden raja-arvot on määritetty tarkkaan, samoin turvakaiteen korkeus suhteessa patjan yläosaan ja turvakaiteen pyöristyksen määrä. Standardi tähtää lasten onnetomuusriskien vähentämiseen hyväksi todettujen käytäntöjen perusteella.

Jos lasten kerrossängyn teettää tai tekee itse, olisi varmasti hyvä seurata kerrossänky-valmistajien tapaan turvalliseksi todettuja rakenteellisia ratkaisuja. Suomessa noudatettavat kerrossänky-standardit voi ostaa luettavaksi Standardisoimisliitolta tai niitä voi käydä lukemassa joidenkin kirjastojen e-kokoelmista.

[Katso myös jutut: Paras lastensänky – lastensängyt ja vanhempien suositukset, Pinnasänky ja turvallisuus – vanhempien suositukset ja Lastenhuoneen sisustus kehittyy lapsen mukana]

****
 

Lähteitä:
Lukuisat pienten lasten vanhempien kirjoitukset lasten kerrossängyistä Kaksplus- ja Vauvalehden ja Meidänperhe-foorumeilla. Mm. seuraavat kirjoitusketjut:

”Minkä ikäisena kerrossänkyyn” – http://kaksplus.fi/keskustelu/lapsi-kasvaa/leikki-ikaiset/1474898-minka-ikaisena-kerrossankyyn/ – Kaksplus-foorumi, 2009
”Ikean vai Roope-Riikan kerrossänky lapsille” – http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-nyt/1044204-ikean-vai-roope-riikan-kerrossanky-lapsille/ – Kaksplus-foorumi, 2008
”Lapsilla yhteinen huone, kerrossänky vai tavalliset sängyt?” – http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-nyt/1485577-lapsilla-yhteinen-huone-kerrossanky-vai-tavalliset-sangyt/ – Kaksplus-foorumi, 2009
”Minkä ikäisenä kerrossänkyyn yläpedille?” – http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-nyt/1619050-minka-ikaisena-kerrossankyyn-ylapedille/ – Kaksplus-foorumi, 2010
”Te joilla Unipuun kerrossänky!” – http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-nyt/1772972-te-joilla-unipuun-kerrossanky/ – Kaksplus-foorumi, 2010
”Liisa – kerrossänky?” – http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-nyt/1901479-liisa-kerrossanky/ – Kaksplus-foorumi, 2011
”Kerrossänky, missä iässä?” – http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-nyt/1905212-kerrossanky-missa-iassa/ – Kaksplus-foorumi, 2011
”Kerrossänky lapsille vankilamyymälästä?” – http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-nyt/1923407-kerrossanky-lapsille-vankilamyymalasta/ – Kaksplus-foorumi, 2011
”Kaipaan kokemuksia kerrossänky -lapsista!” – http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-nyt/1949390-kaipaan-kokemuksia-kerrossanky-lapsista/ – Kaksplus-foorumi, 2011
”Kumman kerrossängyn ottaisit?” – http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-nyt/1989661-kumman-kerrossangyn-ottaisit/ – Kaksplus-foorumi, 2011
”Roope-Riikka kerrossänky” – http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-nyt/2079476-roope-riikka-kerrossanky/ – Kaksplus-foorumi, 2012
”Meillä on kerrossänky,niin mitä teen kun tuo 2v jatkuvasti kiipeää sinne ylös:/” – http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-nyt/2098447-meilla-kerrossanky-niin-mita-teen-kun-tuo-2v-jatkuvasti-kiipeaa-sinne-ylos/ – Kaksplus-foorumi, 2012
”Itsetehty kerrossänky” – http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-nyt/2277785-itsetehty-kerrossanky/ – Kaksplus-foorumi, 2013
”kerrossänky asiaa” – http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-nyt/2299395-kerrossanky-asiaa/ – Kaksplus-foorumi, 2013
”Lyhyt kerrossänky?” – http://www.meidanperhe.fi/keskustelu/118830/ketju/_lyhyt_kerrossanky_ – Meidänperhe-keskustelu, 2005
”mistä pienen pieni kerrossänky?” – http://www.meidanperhe.fi/keskustelu/192612/ketju/_mista_pienen_pieni_kerrossanky_ – Meidänperhe-keskustelu, 2005
”alle 2m kerrossänky” – http://www.meidanperhe.fi/keskustelu/386700/ketju/_alle_2m_kerrossanky – Meidänperhe-keskustelu, 2006
”Ovatko kerrossängyt turvallisia?” – http://www.meidanperhe.fi/keskustelu/485788/ketju/_ovatko_kerrossangyt_turvallisia_ – Meidänperhe-keskustelu, 2006
”Kerrossänky 4,5 v ja 1,5 tytöille ? Mistä löytyisi hyvä jossa myös alhaalla laidat ?” – http://www.meidanperhe.fi/keskustelu/540922/ketju/_kerrossanky_4_5_v_ja_1_5_tytoille_mista_loytyisi_ – Meidänperhe-keskustelu, 2007
”Kerrossänky mietityttää kovasti…” – http://www.meidanperhe.fi/keskustelu/547040/ketju/_kerrossanky_mietityttaa_kovasti_- Meidänperhe-keskustelu, 2007
”Kivan näköinen kerrossänky??” – http://www.meidanperhe.fi/keskustelu/627088/ketju/_kivan_nakoinen_kerrossanky_ – Meidänperhe-keskustelu, 2007
”Roope-Riikka kerrossänky suorilla vai kaltevilla tikkailla?” – http://www.meidanperhe.fi/keskustelu/738827/ketju/_roope_riikka_kerrossanky_suorilla_vai_kaltevilla_ – Meidänperhe-keskustelu, 2007
”Mikä matala kerrossänky?” – http://www.meidanperhe.fi/keskustelu/751653/ketju/_mika_matala_kerrossanky_ – Meidänperhe-keskustelu, 2007
”Minkä ikäiset sisarukset uskaltaisi laittaa kerrossänkyyn?” – http://www.meidanperhe.fi/keskustelu/797660/ketju/_minka_ikaiset_sisarukset_uskaltaisi_laittaa_kerro – Meidänperhe-keskustelu, 2007
”Koska voi laittaa kerrossänkyyn?” – http://www.meidanperhe.fi/keskustelu/797977/ketju/_koska_voi_laittaa_kerrossankyyn_ – Meidänperhe-keskustelu, 2007
”Mistä hyvä, turvallinen kerrossänky?” – http://www.meidanperhe.fi/keskustelu/926456/ketju/_mista_hyva_turvallinen_kerrossanky_ – Meidänperhe-keskustelu, 2008
”Kerrossänky n.150cm pitkä??” – http://www.meidanperhe.fi/keskustelu/947520/ketju/kerrossanky_n_150cm_pitka_ – Meidänperhe-keskustelu, 2009
”Mielipiteitä: 4 ja 1 vuotiaille kerrossänky?” – http://www.vauva.fi/keskustelu/109471/ketju/mielipiteita_4_ja_1_vuotiaille_kerrossanky – Vauvalehti-foorumi, 2009
”Minkä ikäisen lapsen antaisit jo nukkua tämän kerrossängyn yläsängyssä?” – http://www.vauva.fi/keskustelu/1206432/ketju/minka_ikaisen_lapsen_antaisit_jo_nukkua_taman_kerr – Vauvalehti-foorumi, 2010
”Mistä löydän valkoisen pienen (n.160cm pitkä) KERROSSÄNGYN?” – http://www.vauva.fi/keskustelu/1212787/ketju/mista_loydan_valkoisen_pienen_n160cm_pitka_kerross – Vauvalehti-foorumi, 2010
”Ne joilla on kerrossänky!” – http://www.vauva.fi/keskustelu/1234783/ketju/ne_joilla_on_kerrossanky – Vauvalehti-foorumi, 2010
”Tarvitaan tukeva vaalea kerrossänky. Vinkkejä?” – http://www.vauva.fi/keskustelu/1421981/ketju/tarvitaan_tukeva_vaalea_kerrossanky_vinkkeja – Vauvalehti-foorumi, 2011
”Kerrossänky vertailuja, jakakaa kokemuksia” – http://www.vauva.fi/keskustelu/1494655/ketju/kerrossanky_vertailuja_jakakaa_kokemuksia – Vauvalehti-foorumi, 2011
”kenelläkään roope-riikka tai vankilan kerrossänkyä??” – http://www.vauva.fi/keskustelu/1539379/ketju/kenellakaan_rooperiikka_tai_vankilan_kerrossankya – Vauvalehti-foorumi, 2012
”Ikean tromsö kerrossänky” – http://www.vauva.fi/keskustelu/1568084/ketju/ikean_tromso_kerrossanky – Vauvalehti-foorumi, 2012
”Kerrossänky vai tavallinen sänky ja alalaatikko?” – http://www.vauva.fi/keskustelu/1642454/ketju/kerrossanky_vai_tavallinen_sanky_ja_alalaatikko – Vauvalehti-foorumi, 2012
”Mistä kerrossänky irrotettavilla tikkailla?” – http://www.vauva.fi/keskustelu/1687927/ketju/mista_kerrossanky_irrotettavilla_tikkailla – Vauvalehti-foorumi, 2012
”HIH; HIH; joku myy halvalla (Niemen Tehtaat kerrossänky).” – http://www.vauva.fi/keskustelu/1715329/ketju/hih_hih_joku_myy_halvalla_niemen_tehtaat_kerrossan – Vauvalehti-foorumi, 2012
”mistä pienen pieni kerrossänky?” – http://www.vauva.fi/keskustelu/192612/ketju/mista_pienen_pieni_kerrossanky – Vauvalehti-foorumi, 2005
”Mistä kapea kerrossänky?” – http://www.vauva.fi/keskustelu/3856352/ketju/mista_kapea_kerrossanky – Vauvalehti-foorumi, 2013
”Vauvat ja taaperot: alle 2m kerrossänky” – http://www.vauva.fi/keskustelu/386700/ketju/alle_2m_kerrossanky – Vauvalehti-foorumi, 2006
”Ovatko kerrossängyt turvallisia?” – http://www.vauva.fi/keskustelu/485788/ketju/ovatko_kerrossangyt_turvallisia – Vauvalehti-foorumi, 2006
”Kerrossänky 4,5 v ja 1,5 tytöille ? Mistä löytyisi hyvä jossa myös alhaalla laidat ?” – http://www.vauva.fi/keskustelu/540922/ketju/kerrossanky_45_v_ja_15_tytoille__mista_loytyisi_hy – Vauvalehti-foorumi, 2007
”Kivan näköinen kerrossänky??” – http://www.vauva.fi/keskustelu/627088/ketju/kivan_nakoinen_kerrossanky – Vauvalehti-foorumi, 2007
”Minkä ikäisenä kerrossängyn yläsänkyyn? Löytyykö matalia kerrossänkyjä?” – http://www.vauva.fi/keskustelu/672580/ketju/minka_ikaisena_kerrossangyn_ylasankyyn_loytyyko_ma – Vauvalehti-foorumi, 2007
”Hyvä kerrossänky” – http://www.vauva.fi/keskustelu/970617/ketju/hyva_kerrossanky – Vauvalehti-foorumi, 2009

2- ja 6-vuotiaitten tyttöjen isä.

Vastaa